marinewave95.com มีหลากหลายเรื่องราว ที่เกี่ยวกับชาววิทยุ และชาว Net จ๊ะ ลองแวะเที่ยวเยี่ยมเยียนให้ทั่วล่ะ.....>>>

กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับเรา นักจัดรายการ เขียนสมุดเยี่ยม อ่านสมุดเยี่ยม ติดต่อโฆษณา รวม LINK

 

พะยูน ปลาโลมาและปลาวาฬ

เต่า 

 

พะยูน (Dugong dugon)

พะยูนเป็นสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม  มีบ้านอาศัยอยู่ในทะเลเขตรอนและเขตกึ่งร้อน ในเขตอินโต-แปซิฟิกแถบบ้านเรานี่เองมีชื่อเรียกต่าง ๆ  เช่น  เงือก หมูน้ำ หมูดดุด ดุหยง หรือดูกอง ลำตัวและหางแฉกคลายกับโลมา สีเทาอมน้ำตาล มีติ่งนมอยู่ใต้ฐานครีบทั้งสองข้าง พะยูนหายใจด้วยปอดครับ จมูกมีลิ้นเปิด-ปิดอยู่บริเวณส่วนหน้าของหัว  ตาและหูมีขนาดเล็ก เป็นสัตว์ทะเลสายตามองเห็นได้ไม่ไกล

ความเป็นอยู่ของพะยูน

พะยูนอาศัยหญ้าทะเลในการดำรงชีพตามชายฝั่งทะเล  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสารอาหารให้แก่ระบบนิเวศน์ และยังเป็นแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำต่าง ๆ ทั้ง ปลา กุ้ง หอย จะหากินในบริเวณน้ำลึกประมาณ 3-4 เมตร (Anderson and Birties, 1978 : Marsh, 1979)  พะยูนเค้ามีอายุสูงที่สุดได้ถึง 70 ปีเชียวนะค่ะ อายุก่อนวัยสมบูรณ์เพศจะอยู่ระหว่าง 9-10 ปี ในทั้งสองเพศ  ช่วงตกลูกของพะยูนแต่ละแม่ห่างกันประมาณ 3-7 ปี จากการศึกษาในประเทศออสเตรเลียพบว่า  ถ้าเราทำให้สภาพต่าง ๆ ในธรรมชาติเหมาะสมกับการดำรงอยู่ของพะยูน  อัตราการเพิ่มของประชากรพะยูนที่น่ารักนี้ไม่เกิน ร้อยละ 5 ต่อปี (Nishiwaki and Marsh, 1985) ตั้งท้องนานประมาณ 11-14 เดือน ตกลูกได้ครั้งละ 1 ตัวเท่านั้นค่ะ  ซึ่งจะเข้ามาคลอดลูกในแหล่งน้ำตื้น  ลูกพะยูนจะกินหญ้าทะเลได้ตังแต่แรกเกิดเลย  แล้วก็ใช้ชีวิตร่วมผูกพันกันอย่างแนบแน่นกับแม่นานถึง 18 เดือน ซึ่งความสัมพันธ์อันใกล้ชิดนี้ก่อให้เกิดอันตรายทังแม่และลูกได้โดยการที่มีการลักลอบจับพะยูนที่เป็นสัตว์คุ้มครอง ห้ามมีไว้ในครอบครอง ห้ามล่า ห้ามฆ่า  ซึ่งประเทศไทยเราได้ออกประกาศมาตังแต่ปี พ.ศ. 2504 แล้ว  โดยที่ชาวประมงจับลูกได้แล้วก็จะคอยจับแม่ซึ่งว่ายอยู่เคียงคู่  หรือในกรณีที่แม่พะยูนเสียชีวิต  หรือมีเหตุสุดวิสัยพลัดหลงกับลูก  ลูกพะยูนซึ่งขาดแม่ดูแลก็อาจว่ายมาติดเครื่องมือประมงของชาวประมงได้โดยง่ายค่ะ

 

  

พะยูนใกล้สูญพันธ์

จากการสำรวจฝูงพะยูนปี 2536 พบว่า มีจำนวนมากที่สุดเพียง 61 ตัวเท่านั้นเอง  และในปี 2537 ช่วงเวลาประมาณ 2 ปี 22 มี.ค. 2536-14 ธ.ค. 2537  มีพะยูนตายสูงถึง 16 ตัวทีเดียวค่ะ  ด้วยสาเหตุที่ว่า  พะยูนมีเนื้อนิ่มละเอียดคล้ายเนื้อแดงของหมู  ไขมันเอาไปทำยาแก้ปวดเมื่อย และความเชื่อว่าน้ำตาพะยูนทำเป็นยาเสน่ห์ได้อีกด้วย...  .ถ้าเทียบกับการสูญเสียพะยูนด้วยสาเหตุเหล่านี้  ร้อยละ 5 ต่อปีก็ไม่อาจชดเชยจำนวนประชากรที่ตายได้  จึงทำให้พะยูนอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธ์ค่ะ 
ในฝั่งอ่าวไทยพะยูนอาศัยอยู่ในน่านน้ำจังหวัดระยอง  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  ส่วนฝั่งทะเลอันดามัน มีพะยูนแพร่กระจายตังแต่ ระนอง ถึงสตูล  ที่คาดว่ามีพะยูนอาศัยอยู่มากก็ที่อ่าวพังงา  กระบี่  ตรัง  ค่ะ  สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เราช่วยกันดูแลก็คือ  ไม่ทำประมงอวนลาก, อวนลอย, หรือโป๊ะ...ในแหล่งที่อยู่หรือแหล่งหากินของพะยูน และถ้ามีพะยูนมาติดเครื่องมือประมงต้องรีบปล่อยทนที ไม่แน่ใจนะค่ะว่าในอนาคตคนรุ่งหลังจะรูจักและเคยเห็นพะยูนกันหรือเปล่า  ถ้าวันนี้เราไม่ช่วยกันดูแลอีกหนึ่งชีวิตในท้องทะเลนี้เอาไว้นะค่ะ

อาหารจานโปรดของเจ้าหมูน้ำ.....ปลาพะยูน

 
Dugong (Dugong dugon) are considered as an endangered marine mammal in Thai waters.  Interwiew survey of 200 local fisherman families along the Andaman cost from Ranong to Satul Province have been done during 1994-1995.  Data from the interwiew survey together wit orevious record of Dugong from PMBC sow that dugongs are often found in the area where sea grasses are abundant; sount of Ranong, Kurabyri-Tublamu in Phang-nga, Phang-nga bay, Krabi, Trang and Satul.  At te last three provunces Dugong are mostly seen.  Gill nets are te fising gears by wic Dugongs were frequently catched and wounded.  Results from the interview show that during te last 5 years, 40 Dugongs were found dead. 
 Therfore, it is necessary to restrict the use of harmful fishing gears and conserve sea gress bed in order to protect te Dugong population.

การอนุบาลลูกพะยูน ที่ได้รับบาดเจ็บ

สภาพของปลาพะยูนที่ติดโป๊ะจนสิ้นใจ

ลักษณะโครงกระดูกของปลาพะยูน

ขอขอบคุณ.....โครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลและพะยูนสถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล  กรมประมง  กลุ่มสัตว์หายาก  จังหวัดภูเก็ต

 

 Copyright 2000 - 2005 marinewave95.com -  Allrights reserved

webmaster@marinewave95.com

web design by webmaster marinewave95.com