marinewave95.com มีหลากหลายเรื่องราว ที่เกี่ยวกับชาววิทยุ และชาว Net จ๊ะ ลองแวะเที่ยวเยี่ยมเยียนให้ทั่วล่ะ.....>>>

กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับเรา นักจัดรายการ เขียนสมุดเยี่ยม อ่านสมุดเยี่ยม ติดต่อโฆษณา รวม LINK

 

พะยูน ปลาโลมาและปลาวาฬ

 

 

 

                    เต่าทะเลเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่เคยมีหลักฐานพบว่าอาศัยอยู่ทั่วไปในสมัย 130 ล้านปีก่อน  นอกจากนั้นยังมีหลักฐานว่าเคยพบซากโบราณ (Fossil)ก่อนหน้านั้นไม่น้อยกว่า 200 ล้านปี  การแพร่กระจายของเต่าทะเล พบอยู่เฉพาะในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น  เต่าทะเลขึ้นมาจากฝั่งโดยเฉพาะเพศเมียเพื่อแพร่พันธุ์เท่านั้น    ......................ในอดีตที่ผ่านมา เต่าทะเลถูกล่าจับไปเป็นจำนวนมาก โดยเนื้อและไข่ถูกนำไปเป็นอาหาร กระดองนำไปเป็นเครื่องประดับและเครื่องตบแต่ง, หนังถูกนำไปเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องหนังต่างๆ นอกจากนั้น ไขมันของเต่าทะเลยังสามารถนำไปสกัดใช้เป็นส่วนผสมของสบู่หรือน้ำมันหอมที่มีราคาอีกด้วยครับ.....จากการล่า

จับเพื่อประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ในอดีตได้มีการเปิดว่าประมูลเก็บฟองไข่เต่าทะเลเพื่อการค้า โดยผู้ว่าประมูลสามารถรวบรวมไข่เต่าทะเลนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในเงื่อนไขหนึ่ง ไข่เต่าทะเลประมาณ 20 % จะถูกฟักตัวเพื่อปล่อยกลับลงสู่ทะเล เพื่อทดแทนเต่าทะเลในธรรมชาติ

อย่างไรก็ตามปริมาณที่ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไม่สามารถชดเชยการทำลายพันธ์ในธรรมชาติได้ เต่าทะเลจึงลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาอย่างยิ่งในการถูกล่าจับด้วยเครื่องมือทำการประมงของไทยประเภทอวนลาก ซึ่งในปีพ.ศ.2507 ประสิทธิภาพของเครื่องมือทำการประมงไทยสูงมากและการขาดมาตรการควบคุมที่ดี เต่าทะเลจึงถูกทำลายใกล้ฝั่งปีละจำนวนมากเพราะปริมาณความต้องการของกระดองและเนื้อเพื่อการส่งออกมีมาก

                  กรมประมงได้มองเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจึงได้ออกประกาศห้ามทำการประมงใกล้ชายฝั่งกว่า 3 กิโลเมตรและเพิ่มกฏหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลมากขึ้น  สัมปทานเก็บฟองไข่เต่าทะเลถูกยกเลิกไปปัจจุบันเต่าทะเลจัดเป็นสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่ง  โดยทั่วโลกกำลังตระหนักถึงการลดจำนวนลง และมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ในไม่ช้า โดยเฉพาะในน่านน้ำไทย ถึงแม้ว่าจะมีกฏหมายคุ้มครองและอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วก็ตามจึงเห็นสมควรว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกๆฝ่ายควรให้ความร่วมมือร่วมใจช่วยกันอนุรักษ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เต่าทะเลคงอยู่สืบไปครับ

 

รอยเท้าบนผืนทรายของคุณแม่เต่าขึ้นวางไข่ที่พ้นน้ำทะเลขึ้นสูงสุด

คุณแม่เต่าจะวางไข่ครั้งละ 75 - 150 ฟอง

บรรดาคุณลุกเต่าทั้งหลายใช้เวลาฟักตัว 55 - 65 วัน จึงเป็นนายเต่า

และแล้ว..บรรดาคุณเต่าน้อยๆก็เดินลงไปใช้ชีวิตในบ้านสีคราม

 แต่........อัตราการรอดจนเติบโตที่จะแพร่พันธุ์มีได้ไม่ถึง 1 % จากการผจญภัยในโลกสีครามเพราะ..ง่ายที่จะเป็นอาหารสัตว์ทะเลที่ใหญ่กว่า

 

 

 

ขอขอบคุณ.....โครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลและพะยูนสถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล  กรมประมง  กลุ่มสัตว์หายาก  จังหวัดภูเก็ต

 

 

 Copyright 2000 - 2005 marinewave95.com -  Allrights reserved

webmaster@marinewave95.com

web design by webmaster marinewave95.com