marinewave95.com มีหลากหลายเรื่องราว ที่เกี่ยวกับชาววิทยุ และชาว Net จ๊ะ ลองแวะเที่ยวเยี่ยมเยียนให้ทั่วล่ะ.....>>>

กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับเรา นักจัดรายการ เขียนเว็บบอร์ด สมุดเยี่ยม ติดต่อโฆษณา รวม LINK

       ใครจะรู้บ้างเล่า........ว่าเงาแห่งความหวัง..ได้ทาบ...ทออยู่ทุกเมื่อ..........ปรารถนาเพียงผู้คนที่ผ่านมา

เก็บเพียงกิ่งไม้เล็กๆ    วางหัวใจและวิญญาณไว้ที่ปลายกิ่ง  วาดตัวอักษรบอกเล่าถึงเรื่องราวแห่งผู้คน

และกาลเวลาที่ผ่านไป......ไม่เลย.....ไม่ต้องงดงาม  ประณีตบรรจง

เพียง..ปรารถนาตัวอักษรร้อยเรียง เป็นคำ ลำนำง่ายๆ

หากเปี่ยมด้วยหัวใจและวิญญาณ

บอกเล่าถึงเรื่องราวแห่งผู้คน........และกาลเวลาที่ผ่านไป    

 
ร่วมกันบันทึกความทรงจำ.....กาลเวลาและในทุกอณูอารมณ์ของคุณ ณ...ตรงนี้..........อย่างน้อย  ทะเลอันดามันก็เป็นเพื่อนกับคุณในทุกความรู้สึกที่ดีเสมอ

  Copyright 2000 - 2006 marinewave95.com -  Allrights reserved

webmaster@marinewave95.com

web design by  webmaster marinewave95.com