marinewave95.com มีหลากหลายเรื่องราว ที่เกี่ยวกับชาววิทยุ และชาว Net จ๊ะ ลองแวะเที่ยวเยี่ยมเยียนให้ทั่วล่ะ.....>>>

กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับเรา นักจัดรายการ เขียน สมุดเยี่ยม ติดต่อโฆษณา รวม LINK

ประชาคมสิ่งมีชีวิตของท้องทะเลอันดามันในแนวปะการัง 

ธรรมชาติที่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลในการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตภายใต้โลกสีครามคือแนวปะการัง พลังงานของแสงแดดจำเป็นต่อการสังเคราะห์ของพืชที่มีอยู่ทั่วไปทั้งที่ล่องลอยอยู่ในน้ำสภาพของแพลงตอน หรือเป็นสาหร่ายงอกอยู่บนผืนทราย พื้นหิน ซากปะการัง หรือแม้แต่ฝังตัวอยู่ภายในเนื้อเยื้อของตัวปะการัง พืชเหล่านี้เป็นอาหารขั้นแรกของระบบนิเวศน์ที่สัตว์หลายชนิดกินเป็นอาหาร ส่วนสัตว์ชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่ากินเป็นอาหารต่อกันไปเป็นลูกโซ่ ที่ถูกถ่ายทอดเป็นสายใยที่ซับซ้อน……. แพลงตอนเป็นอาหารหนอนฉัตรที่ฝังตัวอยู่ในก้อนปะการังกิน หนอนฉัตรก็เป็นอาหารของปลาผีเสื้อ ซึ่งก็อาจตกเป็นอาหารของปลาสากอีกทีหนึ่ง และในที่สุดการกินอาหารเป็นทอดๆอย่างนี้อาจจะสิ้นสุดลงที่ปลาฉลามหรือมนุษย์เรานี่เอง……….

Photo : Duplicated slides of Mark Strickland [MS]

1. ปลาสร้อยนกเขาลายตรง Lined sweetlips [ Plectorhinchus vittatus]

2. ปะการังเขากวางฟลอริดา Florida staghorn coral [Acropora florida]

3. ปะการังดาวใหญ่  Double-star coral [ Diploastrea heliopora]

4. ปะการังสมองร่องยาว  Brain coral [Platygyra daedalea]

5. ส่วนของปะการังตายปกคลุมด้วยสิ่งมีชีวิต เช่น สาหร่ายหินปูน ฟองน้ำ และเพรียงหัวหอม

dead coral encrusted by organisms such as calcareous algae,sponge and ascidian ]

1. ปลาฉลามขี้เซา  Giant sleep shark [Nebrius ferrugineus]

2. ปลากะพงเหลืองห้าเส้น Five -lined snapper [Lutjanus quinquelineatus]

3. ปลานกขุนทอง Checkerboard wrasse [ Halichoeres hortulanus

4.ปลากล้วยฟ้าหลังเหลือง  ํYellow - back fusilier [Caesio xanthonota]

5. ปลาขี้ตังเบ็ด Surgeon fish [Acanthurus sp.]

6. ปลากะรังแดง  Red grouper [Cephalopholis sp.]

7. ปะการังตายปกคลุมด้วยสาหร่ายหินปูน  Dead coral encrusted by calcareous algae

8. ปะการังโขด   Mountain coral [ Porites Iutea]

9. ปะการังสมอง Brain coral [Symphyllia sp.]

10. ปะการังอ่อนตัววุ้น Jelly-trunked soft coral [Dendronephthya sp.]

11. กัลปังหาแส้ทะเลขาว White sea whip [Junceella sp.]

1. ดาวขนนกเหลือง Yellow feather star [Comanthina schlegeli]

2. ดาวขนนกน้ำตาล  Brown feather star [ Himerometra sp.]

3. ดาวขนนกดำใหญ่ Black feather star [ Comanthus.sp]

4. ดาวขนนกดำเล็ก  Black feather star [ Capillaster sp.]

5. กัลปังหาข้อเปราะ  Brittle-noded sea fan [Melithaea sp.]

6. ปะการังอ่อนต้นวุ้น  Jelly-trunked soft coral [Dendronephthya sp.]

7. ปะการังถ้วยสีส้ม  Orenge cup coral [Tubastraea coccinea]

8. ปลาทอง( เพศเมีย)  Scalefish basslet [ female][Pseudanthis squamipinnis]

9. ปลาทอง(เพศผู้) Scalefish basslet [male] [Pseudanthis squamipinnis]

  การเกื้อกูลกัน หรือแก่งแย่งพื้นที่อาศัยเป็นธรรมชาติของโลกท้องทะเลแห่งนี้……… ปะการังที่ตายแล้วเหลือเป็นซากหินปูน ก็จะถูกสาหร่ายที่เหมือนตระไคร่น้ำเข้าปกคลุมอย่างรวดเร็ว ซึ่งเปรียบเสมือนซีเมนต์ที่เชื่อมและยึดซากเหล่านี้ให้ทับถมอย่างหนาแน่นและมั่นคง และหากท้องทะเลบริเวณนั้นมีตะกอนอยู่มาก ตัวอ่อนปะการังก็ไม่สามารถลงยึดเกาะพื้นที่เพื่องอกใหม่ แต่เจ้าเม่นทะเล ปลานกแก้ว และปลาสลิดหินก็จะเข้ามากินสาหร่ายเป็นอาหาร จึงมีพื้นที่ว่างสำหรับตัวอ่อนปะการังลงยึดเกาะ..แล้วจึงเกิดเติบโตขึ้นใหม่ได้....อีกครั้ง

  1. ปลาเหยี่ยวปากยื่น Longnose hawkfish [Oxycirrhites typus]

  2. สาหร่ายหินปูนสีแดงขึ้นเคลือบบนซากปะการัง  Red crustose calcareous algae on dead coral branches

  3. สาหร่ายสีแดงบนซากปะการัง Algae [possibly Rhodymenia sp.] on date coral branches

  4. ปะการังอ่อนตัววุ้น Jelly-trunked soft coral [Dendronephthya sp.]

1. ปะการังอ่อนตัววุ้น Jelly-trunked sofe coral [Dendronephthya sp.]

2.หมึกกระดอง Pharaoh cuttlefish[Sepia phaaonis]

3.เม่นทะเล Sea urchin ;Diadema setosum]

4.หอยมือหมี Rock oyster [Hyotissa hyotis]

5. กัลปังหา Sea fan [possibly Subergorgia sp.]

 

 

 

1. เต่ากระ  Hawksbill turtle [ Eretmochelys imbricate]

2. ปะการังเขากวาง Staghorn coral [Acropora formosa]

 

ในการงอกแผ่ขยายกิ่งก้านของปะการังนั้น  มีการแก่งแย่งพื้นที่เกิดขึ้นได้  ปะการังชนิดที่มีเซลเข็มพิษรุนแรงกว่า สามารถยื่นหนวดปล่อยเข็มพิษทิ่มแทงปะการัง

ข้างเคียงที่อ่อนแอกว่าให้ตายไป  จากนั้นจึงค่อยๆงอกคลุมทับ 

สัตว์หลายชนิดสามารถหลบหลีกศัตรูได้อย่างดีด้วยวิธีต่างๆ เช่น ปะการังมีโครงหินปูนเป็นช่องแข็งแรงให้ตัวนุ่มๆของมันสามารถเข้าไปได้ .......

แส้ทะเล กัลปังหา และปะการังอ่อนก็เป็นสัตว์จำพวกปะการัง ที่โครงสร้างกิ่งก้านบอบบางกว่ามันก็สามารถที่จะสร้างสารเคมีที่เป็นพิษป้องกันตัวเองทำให้ไม่ตกเป็นอาหารของสัตว์อื่นได้

นอกเสียจากว่า............สิ่งที่อยู่นอกธรรมชาติของประชาคมเหล่านี้ จะเข้าไปเป็นตัวการทำลายด้วยการเข้าไปชื่นชมโดยที่ไม่เจตนาที่จะเป็นผู้ทำลายก็เป็นได้....

ใครจะรู้.............................

ขอบคุณเป็นที่สุด...สำหรับสถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล  Phuket Marine Biological Center 

 โครงการจัดทรัพยากรปะการัง

All text and photographs copyright ©Mark Strickland. All rights reserved worldwide. The content of this site is made available for non-profit purposes, to promote marine conservation. No image is to be downloaded, copied, duplicated, modified or redistributed in whole or in part without the prior written permission of Mark Strickland. Unauthorized duplication or usage of these images will be charged triple the industry standard fee for such usage, and/or prosecuted for Copyright Infringement in U.S. Federal Court, where they will be subject to a fine of U.S.$100,000 statutory damages as well as court costs and attorney’s fees.

 

  Copyright 2000 - 2006 marinewave95.com -  Allrights reserved

webmaster@marinewave95.com

web design by  webmaster marinewave95.com